filtration2
filtration1
filtration3

ຖົງການກັ່ນຕອງ PTFE

  • PTFE Filter Bag

    ຖົງການກັ່ນຕອງ PTFE

    PTFE ແມ່ນ polytetrafluoroethylene, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ Teflon (Teflon), ແມ່ນອຸປະກອນການກັ່ນຕອງຖົງໃນລະດັບສູງສຸດ ແນວພັນຂອງ. ຖົງ PTFE ສໍາລັບໃນການຕໍ່ຕ້ານກັບສະພາບ corrosive, ການບໍລິການ ຊີວິດຂອງຄວາມຕ້ອງການອຸປະກອນການກັ່ນຕອງຂອງໂອກາດ.